Nervebetændelse af skulderen
29. november 2018
Forstuvning af AC-leddet
29. november 2018
Nervebetændelse af skulderen
29. november 2018
Forstuvning af AC-leddet
29. november 2018

Af Pierre Schydlowsky, Speciallæge i reumatologi, Ph.D.

Definition

Begrebet forreste instabilitet dækker over en lang række tilstande, fra akut traumatisk skulderledskred (luksation) til diskret instabilitet af sportsskulderen. I denne artikel er der set bort fra skulderledskredet, og udelukkende fokuseret på mindre grader af instabilitet.

Forekomst

Den instabile skulder ses hyppigt i sportsgrene som forudsætter repetitive aktiviteter med armen eleveret. Den er særdeles hyppig hos svømmere, kastere, vægtløftere, volleyball- og tennisspillere. Den er hyppigt associeret med indeklemningssyndrom (impingement), og overbelastning af bicepsmusklens lange sene (bicepstendinit).

Årsager

Skulderleddet udgøres af forbindelsen mellem overarmens ledhoved (caput humeri) og ledskålen på skulderbladdet (cavitas glenoidalis). Det er vores mest bevægelige led, hvilket sætter store krav til de strukturer som skal værne om dets stabilitet, det vil sige den omgivende ledkapsel, labrum glenoidale, og musklerne. Særligt har integriteten af labrum glenoidale, som er en lille bindevævsskive som hæfter rundt om cavitas glenoidale, og derved bidrager til at gøre den dybere, vist sig at være vigtigt. I den stabile skulder vil ledhovedet forblive centreret i ledskålen under det meste af bevægelsesomfanget. Dette forudsætter en velafstemt koordination mellem de mange muskler som aktiveres under skulderens bevægelse.

Repetitive bevægelser som i svømning, accelerationer som ved kast, og pareringer af skud i håndbold eller volleyball kan alle medføre slaphed, skade eller slid af ledkapslen og af labrum glenoidale, eller dårlig koordination af musklerne med instabilitet til følge.

Symptomer

Symptomatologien kan være sparsom, begrænset til diffuse smerter i skulderen ved udøvelse af den vanlige aktivitet, klikkende lyde i skulderen ved særlige bevægelser, aflåsning, eller manglende kraft således at kast, serv eller smash ikke kan udføres med vanlig styrke. Et særligt syndrom, “dead arm syndrome” kan høre med til billedet. Det ses ved kraftfulde aktiviteter, typisk ved et kast, hvor der i accelerationsøjeblikket opstår en lammende smerte i skulderen, så intens at bolden slippes.

Diagnose

Diagnosen kan være vanskelig, og bygger i særdeleshed på udførlig vurdering af sygehistorien suppleret med en række diagnostiske tests .Testene kan inddeles i 2 kategorier: dem som anvendes til påvisning af løshed (load and shift, sulcus sign), og dem som reproducerer patientens symptomer (apprehension, relocation, Cranks test m.m). Det er vigtigt at undersøge for eventuel samtidig tilstedeværelse af indeklemningssyndrom og biceps tendinit.

Hvad kan jeg selv gøre

  • opsøge læge for at få den korrekte diagnose stillet.
  • hold dig så vidt muligt fra de tiltag der provokerer smerten

Behandling

Behandlingen består af specifik styrketræning og udspænding af skuldermusklerne. Træningen er vanskelig, langvarig, og bør foregå under supervision af en fysioterapeut med erfaring i skuldertræning.

Forløb

Herved vil 95% af patienterne genvinde fuld funktion af skulderen. De 5% som resterer har anatomiske skader på labrum glenoidale eller i kapslen, som skal behandles kirurgisk.