Forstuvning af AC-leddet
29. november 2018
Inflammation i biceps senen
29. november 2018
Forstuvning af AC-leddet
29. november 2018
Inflammation i biceps senen
29. november 2018

læsion af rotatorcuffen – otatorcuff læsion – læsion af supraspinatus sene – supraspinatus læsion – rotatorcuff ruptur – ruptur af rotatorcuffen – supraspinatus ruptur – ruptur af supraspinatus senen.

Af Pierre Schydlowsky, Speciallæge i reumatologi, Ph.D, Diplomlæge i idrætsmedicin

Generelt

Rotatorcuffen er en vigtig struktur, fordi den udover at være essentiel for skulderens bevægelser og stabilitet, ofte er sæde for skader. Den udgøres af 4 muskler som alle udspringer fra skulderbladet, forløber under et loft bestående af knogle og ledbånd, og hæfter højt på overarmen, som den omringer som en manchet (eller cuff). Musklerne er de følgende: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor og m. subscapularis. De nævnes ved navn, fordi deres funktion nærmere beskrives under afsnittet om skulderens bevægelser (under ”skulderen”). Blandt andre opgaver, påfører rotatorcuffens forskellige muskler overarmen dreje- eller rotationsbevægelser, hvoraf navnet.

Ved ruptur eller læsion, forstås at noget senevæv er gået til grunde. Man skelner mellem delvis og total sene ruptur, og mellem ruptur opstået som følge af skade, og som følge af aldersbetingede forandringer.

Supraspinatus senen er den af rotatorcuff senerene som oftest læderes. Det skyldes blandt andet at den i kraft af sin beliggenhed lige under skulderens loft, er mest udsat for at afklemmes, enten i forbindelse med fald, eller repetitive belastninger. Læderes rotatorcuffen helt eller delvis, vil man finde læsion af supraspinatussenen i i 96% af tilfældene, læsion af infraspinatussenen i 40% af tilfældene, og læsion af subscapularissenen i 10% af tilfældene. Sideløbende vil der være læsion af bicepssenen i 34% af tilfældene.

Forekomst

Forekomsten af totale supraspinatus rupturer veksler mellem 5 og 40%, og stiger med alderen. Ud fra kadaver studier, kan 39% befolkningen over 60 år forventes at have totale supraspinatus rupturer, og forekomsten af delvise rupturer er endnu højere. Men langtfra alle rupturer er ledsaget af symptomer. Der er således ved MR-skanning påvist forandringer forenelige med delvise rupturer hos 23% af asymptomatiske skuldre.

Årsager

Rotatorcuffen kan læderes ved fald, eller repetitiv løft af armen typisk i forbindelse med skuldersport som svømning, håndbold, volleyball, osv….
En anden årsag til læsion er alderen ! Med tiden aftager blodforsyningen til rotatorcuffen og senerne degenererer, ofte i en sådan grad, at senevævet efterhånden svinder helt. Det er således ikke ualmindeligt på personer over 60 år, at opdage ved skanning at senerne ikke er der længere, selvom der aldrig har været nogen egentlig skade, og selvom der ikke er gener af betydning.

Symptomer

De typiske symptomer er smerter og manglende kraft. Smerterne er som regel beliggende omkring overarmen, ikke skulderen. Der vil være manglende kraft ved løft af armen, og ofte også ved udad drejning af armen.

Hvad kan du selv gøre?

 • I tilfælde af pludseligt opståede smerter kan du komme is på skulderen.
 • Er smerterne voldsomme bør du opsøge læge hurtigst muligt.
 • Manglende kraft kan være smertebetinget, men har man stadig kraftnedsættelse efter nogle dage bør man opsøge læge.

Diagnose

Diagnosen beror på den lægelige undersøgelse, som regel suppleret med ultralyd eller MR-skanning.
Den lægelige undersøgelse er god til at afsløre rotatorcuff rupturer ved anvendelse af 3 tests:
– svaghed ved test af supraspinatus senen,
– svaghed ved test af infraspinatussenen, og
– indeklemning

Der er 98% sandsynlighed for rotatorcuff ruptur hvis
– alle 3 tests er positive, eller
– 2 tests er positive, og patienten er over 60 år

 • Ultralyd og MR-skanning er begge lige velegnede til at påvise rotatorcuff læsioner.
  På venstre side af nedenstående billede ses en rotatorcuff skade med udtynding af senen.
  På højre side ses den intakte rotator cuff

 

Diffential diagnoser (andre tilstande som kan ligne rotatorucuff ruptur)

 • Impingement
 • Læsion af skulderens bruskskive (labrum læsion)
 • Slidgigt i akromioklavikulærleddet
 • Inflammation i akromioklavikulærleddet.

Forløb

Læsioner i rotatorcuffen vil sjældent undergå fuldstændig heling hvilket kan tilskrives flere forhold:

 • rotatorcuff -fibre er under en vedvarende spænding, og ved læsion vil de trække sig væk fra hinanden.
 • Vævet i den ende af læsionen som er tættest på rygsøjlen har en dårlig blodforsyning, og deltager ikke i helingsprocessen (modsat vævet i den fjerne ende af læsionen, som har gode helingsbetingelser)
 • den læderede rotatorcuff ligger badet i ledvæske, hvilket kunne hæmme de naturlige helingsprocesser.Nogle undersøgelser tyder på at delvise rotatorcuff rupturer har en tendens til at forværres over tid. Størst risiko for forværring er der hos personer over 60 år, og ved gennemgående læsion. Ved gennemgående læsion forstås det forhold at skaden går igennem hele senens tykkelse, men ikke nødvendigvis involverer hele senens bredde.I en undersøgelse hvor man fulgte patienter over 18 måneder fandtes dette:
 • Hos personer over 60 år var læsionen forværret i 54% af tilfældene
 • Hos personer under 60 år var læsionen forværret i 17% af tilfældene.
 • 8% af læsionerne var blevet mindre
 • 52% af de gennemgående læsioner var forværrede
 • 8% af de ikke-gennemgående læsioner var forværrede

Behandling

Behandling af rotatorcuff ruptur opstået efter skade
Den danske sundhedsstyrelse anbefaler kirurgisk vurdering af rotatorcuff ruptur på 1 sene opstået efter skade indenfor 6 uger. Beslutter man sig for operation bør denne finde sted indenfor 3 måneder efter skadens opståen.
Er der totale ruptur af flere sener, vil reparation af senerne som regel ikke kunne gennemføres.
Behandling af rotatorcuff ruptur opstået uden skade
Vil som regel ses hos personer over 60 år. Rupturer opståede uden skade hos ældre bør behandles af ikke operativ vej. Behandlingen kan indebære:
– Smertestillende medicin
– Optræning under fysioterapeutisk vejledning
– Indsprøjtninger med binyrebark hormon.

Værd at vide om operationer for rotatorcuff syndrom

 • 60-70% af de opererede læsioner heler
 • Jo ældre man er , desto mindre er chancen for heling af en opereret rotatorcuff læsion: i en undersøgelse fandtes at kun 43% af de opererede læsioner helede hos patienter som var over 65 år
 • Det er usikkert om der er fordel ved at operere personer med delvise rupturer. Mange anbefaler at man forsøger med ikke operativ behandling.