Personale

Pierre Schydlowsky

Speciallæge i reumatologi, Ph.d, diplom i idrætsmedicin og medejer af klinikken.

Signe Jensen

Speciallæge i reumatologi og medejer af klinikken.

Vibeke Hartmann

Patient koordinator

Klinikkens virke og ydelser

Klinikken beskæftiger sig med udredning og behandling af følgende sygdomsenheder:

 • led/bindevævssygdomme (f.eks. slidgigt, leddegigt, reaktiv artrit, Mb. Bechterew, og mange andre)
 • akutte skader i nakke, lænd, arme og ben
 • kroniske skader i nakke, lænd, arme og ben
 • kroniske smertetilstande i bevægeapparatet (f.eks. fibromyalgi, whiplash, kroniske smerter i nakke eller ryg)
 • idrætsskader

Særligt udstyr

Klinikken råder over 2 moderne UL-skannere.

Tilbudte undersøgelser og behandlinger

 • Klinisk undersøgelse og udredning
 • Ultralydsskanning af led, sener og muskler
 • Manuel medicinsk behandling
 • Akupunktur
 • Tapening
 • Steroid injektioner (blokader)
 • Ultralydvejledte steroid injektioner
 • Træningsvejledning
 • Social medicinsk vurdering
 • 2. opinion

Pierre Schydlowsky

Baggrund

 • Født 19. juni 1957. Er halv fransk, halv dansk.
 • Gift. 2 børn: Philippe og Nathalie
 • Opvokset i Italien (Rom) og Frankrig (Lyon)
 • Opvokset i Italien (Rom) og Frankrig (Lyon)
 • Cand. Med. fra Københavns Universitet i 1985 (Rigshospitalet)
 • Speciallæge i reumatologi i 1997
 • Ph.D fra Københavns Universitet i 1999 med en afhandling om værdien af ultralydsskanning ved sygelige tilstande i skulderen
 • Diplomlæge i idrætsmedicin i 2002

Særlige ansættelser og tillidsposter

 • Været tilknyttet Team Danmarks Dopinglinie
 • Været konsulent for Rigshospitalets og Frederikssunds Idrætsklinik
 • Været medlem af Dansk Idræts Medicinsk Selskabs uddannelsesudvalg
 • Været i bestyrelsen af DSSM (Dansk Selskab for Manuel Medicin), og DRFO (danske reumatologer og fysiurgers organisation).
 • Været udpeget af de praktiserende reumatologers organisation til moderniseringsudvalget
 • Været Næstformand for DRFO (danske reumatologer og fysiurgers organisation)
 • Har været udpeget af DRS (dansk reumatologisk selskab) for at udvikle nationale kliniske retningslinier i sundhedsstyrelsen, for håndtering af patienter med rotatorcuff syndrom (skulderproblem), og udvikling af DRS retningslinier indenfor samme evne.
 • Er aktuelt i bestyrelsen for DRS (dansk reumatologisk selskab)

Sprog

Taler dansk, fransk, italiensk og engelsk.

Forskning

 • Har publiceret artikler i danske og internationale tidsskrifter, omhandlende hovedsageligt skisportsskader, funktionen af det franske sundhedsvæsen, og skulderproblemer.
 • Har erhvervet en Ph.D grad ved at skrive en afhandling om værdien af ultralydsskanning ved sygelige tilstande i skulderen.

Innovation

 • Har udviklet det præmierede lægesystem www.medortis.dk, som giver patienter mulighed for at forsyne lægen med deres sygehistorie før den 1. konsultation.
 • Er medudvikler af trænings App´en Injurymap (www.injurymap.com), som forsyner patienter med skræddersyede træningsprogrammer. Programmerne ændrer sig løbende efter hver træningssession, afhængig af feedvack.

Undervisning

Jævnlig underviser af læger på idrætsmedicinske kurser, kurser som omhandler sygelige tilstande i skulderen, og kurser i ultralydsskanning.
Har redigeret flere artikler for www.sundhed.dk og www.apoteket.dk

Signe Jensen

Baggrund

 • Født 18 november 1977
 • Gift. 2 børn. Emil og Julie.
 • Opvokset i Skagen
 • Cand Med fra Københavns universitet 2005
 • Speciallæge i reumatologi 2017
 • Afdelingslæge, reumatologisk afdeling, Gentofte hospital 2017-2022

Forskning

 • Har publiceret artikler i internationale tidsskrifter omhandlende idrætsskader og værdien af ultralyd scanning.

Undervisning

 • Klinisk lektor ved Københavns universitet 2018-2020
 • Underviser i speciallægeuddannelsen i almen medicin siden 2015