Adgangsforhold

For at komme op til klinikken, skal man op af en stejl trappe som drejer. Der er gelænder til begge sider, med stor afstand imellem.

  • Kørestolsbrugere: umulig adgang
  • Gang – arm – hånd handicap: vanskelig adgang
  • Synshandicap: vanskelig adgang
  • Hørehandicap: adgangen skønnes uproblematisk
  • Udviklingshandicap: vanskelig adgang, afhængig af handicap
  • Astma / allergi: adgangen skønnes uproblematisk
  • Læsevanskeligheder: adgangen skønnes uproblematisk