Den lægelige undersøgelse
14. oktober 2018
Bevægetests
27. oktober 2018
Den lægelige undersøgelse
14. oktober 2018
Bevægetests
27. oktober 2018

Røntgenundersøgelse kan afsløre sygelige tilstande i knogler og led. Undersøgelsen anvendes som regel på mistanke om brud, forkalkninger, eller slidgigt. Bløddele ses ikke.

Standard røntgen undersøgelse af skulderen indebærer en optagelse forfra og fra siden af kroppen, men i mange tilfælde er det nødvendigt at supplere med specialoptagelser, det vil sige optagelser som udføres i andre vinkler end standard optagelser med det formål at få et bedre billede af en præcis del af skulderen. Der findes mange specialoptagelser. Der skal her kun nævnes enkelte.

Y-optagelsen er bedst til at vise omgivelserne omkring skulderens loft. Optagelsen anvendes for at se om der er forkalkninger eller slidgigt omkring loftet.

Apical oblique optagelsen anvendes for at se om skulderen er gået af ledualisere det subakromielle rum, og bør anvendes ved mistanke om primær impingement, selvom der er vekslende meddelelser om denne optagelses reproducerbarhed (21).