Ultralyd vejledt steroid injektion
5. november 2018
Whiplash – piskesmæld
5. november 2018
Ultralyd vejledt steroid injektion
5. november 2018
Whiplash – piskesmæld
5. november 2018

Ultralydsskanning er en meget skånsom måde at skanne diverse dele af kroppen på. Metoden er kendt af alle gravide, da det er ved ultralydsskanning at man foretager de første undersøgelser af fostret. Men det er også en yndet teknik til at undersøge hjertet, leveren, galdebæren og nyrerne. I de senere år har teknikken udviklet sig, og den kan nu også bruges til at påvise skader i bevægeapparatet.

Hvordan virker ultralydsskanning?
Metoden beror på ultralydbølger som sendes ud mod det væv man ønsker at undersøge gennem et lille apparat: transduceren. De forskellige typer væv reagerer uens på påvirkningen fra ultralydbølgerne, hvilket afspejler sig i skærmbilledet som udgøres af zoner med forskellige gråtoner. At udføre en god ultralydundersøgelse kræver både at man anbringer transduceren korrekt, så man får de strukturer frem man er interesseret i at undersøge, og at man er i stand til at tolke skærmbilledet. Begge ting forudsætter en hel del øvelse. I rutinerede hænder er det en vældig god undersøgelse, som udføres hurtigt, er uden bivirkninger, og hvor man får svaret med det samme.

Ultralydsskanning af bevægeapparatet

Flere undersøgelser har vist at skader og lidelser i bevægeapparatet kan diagnosticeres ved ultralydsskanning. Teknikken kan bruges overalt på kroppen, og kan anvendes til at påvise et væld af sygelige tilstande spændende fra idrætsskader til ledsygdomme. Den gør det muligt at skelne mellem flere forskellige tilstande, som ligner hinanden, men hvis diagnose er vigtig, da behandlingsstrategien afhænger heraf. Særligt ved skulderlidelser, som generelt er svære at skelne fra hinanden, er undersøgelsen værdifuld. Men selv ved så simpel en tilstand som en hævet achillessene, er den uvurderlig, som det vil fremgå af nedenstående eksempel.

En hævet achillessene kan skyldes

 • delvis brist af achillessenen,
 • total brist af achillessenen,
 • akut achillessene inflammation (steril betændelse)
 • kronisk achillessene inflammation,
 • inflammation af vævet omkring achillessenen,
 • inflammation af en slimhindesæk foran achillessenen .

Delvis brist af achillessenen behandles med aflastning, og eventuelt gipsanlæggelse afhængigt af skadens omfang. Total brist af achillessenen behandles med operation, akut achillessene inflammation med optræning, og inflammation af vævet omkring achillessenen, og af slimhindesækken foran achillessenen med binyrebarkhormon indsprøjtning. Kronisk achillessene inflammation er vanskelig at behandle. Her må forsøges optræning og binyrebarkhormon indsprøjtning. Giver det ikke det ønskede resultat kan tilstanden forsøges behandlet gennem operation.
Denne gennemgang illustrerer hvor vigtigt det er at stille den rigtige diagnose fra start, for at være i stand til at vælge den adækvate behandling.

De tilstande i bevægeapparatet som kan ses ved ultralydsskanning er de følgende

 • akutte eller kroniske skader på sener og muskler
 • delvise eller totale overrivninger af sener og muskler
 • inflammation (steril betændelse) med eller uden væske ansamling omkring eller i sener, seneskeder, slimhindesække, benhinde ledhinder eller led
 • skader på bruskskiver eller menisker
 • svulster
  • Læger som udfører ultralydsskanning af bevægeapparatet: (links til dem alle)
  • ortopædkirurger
  • reumatologer
  • radiologer (røntgenlæger)