Røntgen
14. oktober 2018
I hjemmet
27. oktober 2018
Røntgen
14. oktober 2018
I hjemmet
27. oktober 2018

 

 

 

Aktiv abduktion
Udadrotation
Patienten må ikke falde sammen i ryggen, da dette vil ændre scapulas stilling og begrænse bevægeudslaget.Bagfra gribes begge patientens underarme samtidig. Albuerne
holdes inde i siden og der foretages en samtidig udadrotation af begge arme.Bevægeudslaget sammenlignes
Impingement, Neer´s test
Undersøgeren står bagved patienten med den ene hånd på
scapula for at forhindre dens rotation. Med den anden hånd,
løftes patientens arm i fuld flexion.Udstrålende smerte fortil eller lateralt på armen er et udtryk for at rotatorcuffen og/eller bursa subacromialis rammer det coracoacromielle loft.
Impingement, Hawkins´ test
Med et solidt greb over acromion fikseres scapula med den ene hånd. Med den anden gribes patientens albue, så man både kan abducere og rotere patientens arm samtidigt.
Patientens arm abduceres 90 i skapulas plan, hvorefter den indadroteres.Udstrålende smerte fortil eller lateralt på armen er et udtryk for at rotatorcuffen og/eller bursa subacromialis rammer det coracoacromielle loft.
Cross-over test
Med den ene hånd fikseres claviclen fortil. Med den anden hånd tages fat om patientens albue og armen flekteres til 90 gr. og adduceres, hvorved acromio-claviculær leddet komprimeres.Testen udløser smerter ved skader, synovit eller arthrose i
acromio-claviculær leddet
Acromio-claviculær led
palpation

Ømhed af leddet kan ses ved skader, synovit eller arthrose
Palpation biceps sene (caput longum bicipitis)
Senen palperes i sulcus bicipitalis.Ømhed kan være et udtryk for tendinit, luksation, ruptur
Supraspinatus test (full can test)
Ved isometrisk modhold kan musklerne og deres sener i rotator cuffen testes for smerter og styrke.M. supraspinatus testes ved at patienten abducerer armen mod modstand med tommelen opad
Infraspinatus test
M. infraspinatus testes ved at patienten udadroterer armen mod modstand.Ved total rotatorcufflæsion vil der være ophævet evne til at udadrotere mod modstand
Subscapularis test (lift-off test)
Patienten anbringer sin hånd bag ryggen med håndfladen pegende bagud. Lægen presser håndfladen ind mod ryggen. Patienten holder igen
Drop arm test
Armen abduceres passivt over 120. Herefter bliver patienten bedt om at sænke den langsomt til udgangsstillingen.Ved total rotatorcuff læsion vil armen “droppes” når den sænkes under 120.
Scapula bevægelse
Patienten abducerer armene flere gange i roligt tempo, samtidigt med at man iagttager scapulas bevægelse, og særligt afstanden mellem margo medialis scapulae og columna´s processi spinosiØget afstand mellem margo medialis scapulae og processi spinosi sammenlignet med den modsatte side er et udtryk for insufficiens af den scapula stabiliserende muskulatur (mm. romboidei, levator scapulae)
Scapula stabilitet
Pt. presser sine strakte arme ind mod væggen, samtidigt med at man iagttager scapulas bevægelseVingedannelse af scapula er et udtryk for insufficiens af m. serratus anterior
Anterior-posterior løshed (load and shift test)
Med den ene hånd tages et solidt greb omkring acromion. Den anden hånd fatter om caput humeri som først presses ind mod glenoid lejet.
Der appliceres derefter en sagittal kraft vinkelret på scapula, først i anterior retning og derefter i posterior retning.
Der sammenlignes med den modsatte side.Testen anvendes til at vurdere anterior og posterior løshed
Sulcus test
Undersøgeren palperer patientens skulder med en finger mellem acromion og humerus. Med den anden hånd gribes patientens arm og trækkes roligt distalt.
Der sammenlignes med modsatte side.esten anvendes til at vurdere inferior løshed
Apprehension, siddende
Patientens arm abduceres og udadroteres 90 gr. med den ene hånd. Med tommelen fra den anden hånd presses caput humeri anteriort.Ved anterior instabilitet vil patienten give udtryk for ængstelse (apprehension)
Apprehension, liggende
Patientens arm abduceres og udadroteres 90 gr. med den ene hånd. Med den anden hånd presses caput humeri anteriort.Ved anterior instabilitet vil patienten give udtryk for ængstelse (apprehension)
Relocation
Foretages i forlængelse af positiv apprehension test. Caput presses posteriort.Testen er positiv hvis det ubehag der var udløst af apprehension testen nu lettes.

En positiv test er udtryk for anterior instabilitet

O?Briens test 1
(indadroteret arm)

Patienten´s arm flekteres op til 90 gr., indadroteres (lillefingeren peger opad) og adduceres ca. 20 gr.

Lægen presser armen ned mod gulvet, og patienten holder igen. Ved testen presses tuberculum majus op mod acromio-claviculær leddet.
Samtidigt sker der en kompression og et træk på labrum

O?Briens test 2 (udadroteret arm)
Udføres i forlængelse af test 1. Patientens arm supineres.

Lægen presser armen ned mod Gulvet. Patienten holder igen. O´Briens test er positiv hvis test 1 udløste smerte som forsvandt ved test 2.

Ved labrum skade vil der udløses dybe smerter inde i skulderen Ved synovit i acromio-claviculær leddet vil testen medføre smerter i dette led

Injektion, subakromiel
Posterior adgang i det bløde punkt under acromion, 2-3 cm medialt for acromions laterale kant.

Indstik 1 cm under acromion. Retning vinkelret på spina scapula (dvs anteriort medialt) og parallelt med acromions overflade

4 ml lidokain 1 ml steroid

Injektion, intra artikulær
Posterior adgang i det bløde punkt under acromion, 2-3 cm medialt for acromions laterale kant. Indstik 2 cm under acromion. Retning mod processus coracocoideus.

4 ml lidokain og 1 ml steroid.

Ved distensionsbehandling:
10-19 ml lidokain og 1 ml steroid

Injektion, acromio-claviculær led
Anterior adgang, hvor leddet kan palperes og smerterne udløses. Nålen anbringes direkte i leddet.

½ ml lidokain og ½ ml steroid.

Skuldertræning
På billedet er det hø. skulder der trænes.

Elastikken holdes med ve. hånd. Hø. overarm holdes ind til kroppen. Samtidigt udadroteres skulderen således at elastikken spændes.

Gentag 10 gange

Udfør flere gange dagligt