Slidgigt
5. november 2018
Tennisalbue
5. november 2018
Slidgigt
5. november 2018
Tennisalbue
5. november 2018

Injektion med binyrebarkhormon

Virkning
Et binyrebarkhormonpræparat er et stærkt antiinflammatorisk middel. I modsætning til almindelige blokader, som blot er smertelindrende, er der således tale om at indgive et middel som bekæmper inflammation (steril betændelse), hvis behandling vil medføre smertelindring. I praksis injiceres en kombination af binyrebarkhormon og lokalbedøvelses middel, hvilket vil medføre umiddelbar lindring på grund af lokal bedøvelses effekten. Herefter vil der dog ofte indtræde en periode hvor smerten blusser op igen. Man skal derfor ikke forvente at smerten forsvinder umiddelbart efter en injektion med binyrebarhormon. Smerten vil først svinde når inflammationen er færdigbehandlet, hvilket kan kræve at injektionen gentages nogle gange.

Bivirkninger

 • Flare-up
  Er en smerte som opstår i få tilfælde, og som skyldes en lokalirritations effekt af binyrebarkhormonet. Fænomenet kan være yderst pinefuld og lindres med almindelige smertestillende medicin, så som paracetamol (Panodil, pinex eller pamol). Det er helt harmløst, og svinder af sig selv inden for 24 timer
 • Flushing
  Er en rødme og varme af ansigtet som kan opstå efter en injektion med binyrebarkhormon. Det er helt harmløst, og svinder af sig selv inden for 24 timer
 • Forhøjet blodtryk
  Binyrebarkhormon injektioner kan medføre en forhøjelse af blodtrykket hos personer disponerede herfor
 • Forhøjet blodsukker
  Binyrebarkhormon injektioner kan medføre en forhøjelse af blodsukkeret hos personer disponerede herfor
 • Infektion
  Binyrebarkhormon påvirker immunforsvaret, og øger i princippet risikoen for betændelse. Risikoen er dog meget lille, og det er vist at injektion med binyrebarkhormon kun efterfølges af betændelse i 1 ud af 10.000 tilfælde.
 • Ruptur
  Der er i den internationale litteratur enkelte meddelelser om brud af sene efter injektion af binyrebarkhormon, men de rapporterede tilfælde er yderst sjældne, og det er aldrig vist at binyrebarkhormon injektion skulle være forbundet med øget risiko for brud af sene.
 • Andre
  Binyrebarhormon præparater kan medføre måneansigt, afkalkning af knogler, omfordeling af fedt, og mange andre bivirkninger. Disse bivirkninger opstår dog som regel kun efter længere brug af binyrenarkhormon som tabletter og ikke efter lokal injektion.

Forholdsregler efter binyrebarkhormon injektioner

Når en struktur er inflammeret, er den svækket, dels på grund af inflammationen, men også på grund af at strukturen ikke bliver brugt, på grund af smerte. Efter binyrebarkhormon injektion svinder inflammationen og smerten, men strukturen vil stadig være svækket i længere tid. Det er derfor vigtigt de første 2 uger efter en binyrebarkhomon injektion, at belaste den inflammerede struktur med måde, og herefter træne den gradvist op, før tilbagevenden til ubegrænset brug. For tidlig belastning af den behandlede struktur vil kunne medføre en forværring af skaden og eventuelt brud af strukturen.

Ultralydvejledt injektion

Injektioner bliver ofte anlagt “blindt”, det vil sige i det område hvor den sygelig tilstand formodes at være, enten på grund af hævelse eller ømhed, uden at lægen er i stand til at se det syge væv. Det medfører at den indsprøjtet medicin i nogle tilfælde vil blive placeret ukorrekt. Ved ultralydvejledt injektion kan lægen anbringe medicinen præcist med større sandsynlighed for succesfyldt resultat .

Procedure: først udføres der en ultralydundersøgeslse af det syge område. Herefter indføres nålen samtidigt med at man ved ultralydsskanning sikrer sig at nålen er korrekt anbragt. Derefter tømmes det syge område eventuelt for væske. Til sidst indsprøjtes en lille mængde binyrebarkhormon klods op af det syge område, eller i den struktur som lige er blevet tømt for væske.

Bivirkninger: se venligst “injektioner med binyrearkhormon”

Ultralyd vejledt ledtømning

Led kan hæve som følge af en skade eller som udtryk for en ledsygdom. Hævelsen kan være så stor, eller ledsaget af så mange smerter, at lægen kan beslutte sig for at tømme leddet. Er der tale om et stort, overfladisk led, som et knæ, og er hævelsen stor, er det som regel en nem procedure. Men skal der anbringes en kanyle i et dybt liggende led som en hofte, eller i et fingerled, hvor pladsforholdene er trange, kan det være vanskeligt. Det er i disse tilfælde en stor hjælp at udføre proceduren under ultralydvejledning.

Procedure: først udføres der en ultralydundersøgeslse af det hævede led. Derefter indføres nålen samtidigt med at man ved ultralydsskanning sikrer sig at nålen er korrekt anbragt. Når leddet er tømt kan lægen indsprøjte en lille mængde binyrebarkhormon for at mindske risikoen for at hævelsen gendanner sig.